V piatok 5. 2. 2015 sa Adam Novosad ako víťaz školského kola zúčastnil na krajskom kole Olympiády ľudských práv v Prešove.
Olympiáda pozostávala z písomného a ústneho kola. Po úspešnom napísaní testu Adama čakala diskusia na jednu z 15 zadaných téz, ktoré zahŕňali i aktuálne problémy a dianie vo svete týkajúce sa porušovania ľudských práv. Postup do celoslovenského kola ušiel Adamovi veľmi tesne- o dva body.
K skvelému výkonu blahoželáme.