15. januára 2015 sa Adam Fiedler, žiak 4.A triedy, zúčastnil na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2 (žiaci, ktorí strávili v anglicky hovoriacej krajine viac ako dva mesiace), kde sa umiestnil  na krásnom 2. mieste. Blahoželáme!