KOŽAZ, každoročný výcvik pre tretiakov a štvrtákov sa uskutočnil aj tento rok. Kurz sa začal v studené pondelkové ráno na hasičskej stanici, kde najväčší úspech zožala zdvíhacia plošina a ukážka hasičského športu.
S batohmi na chrbte nastal presun na vlakovú stanicu a cesta do penziónu v Štrbe, kde na uzimených výletníkov čakala teplá polievka. V ukecanom a vysmiatom tempe plnom vtipov deň dospel až k prednáške a praktickému prevedeniu prvej pomoci, počas ktorej záchranár z Horskej služby vysvetlil budúcim horolezcom a horolezkyniam, že príroda je mocná čarodejka a vždy pred ňou treba mať rešpekt.
Utorkové ráno sa nieslo v znamení skorého ranného vstávania a psychickej prípravy na výstup na sedlo pod Ostrvou. Štvrtáci sa odhodlane pustili do šliapania prvých kilometrov k Popradskému plesu, ktoré symbolizovalo stred túry, pre niektorých aj miesto vyčerpania síl. Po rýchlom občerstvení sa do deja dostala druhá, najnáročnejšia fáza výstupu plná kľukatých serpentín, ale i tak sa všetci dostali do určeného cieľa, ktorý nás síce privítal zamračeným počasím, na pocite zadosťučinenia ale neubral. Po návrate večer pokračoval opekaním pri ohni sprevádzanom trampskými pesničkami hranými na gitare.
Stredajšie ráno nás privítalo krásnym slnečným počasím nasledovala orientácia v priestore pomocou kompasu a buzoly a cezpoľný beh, ktorý nám dal zabrať. Toto ráno sa nieslo síce v smutnejšej nálade končiaceho sa kurzu, ale vyvažoval ju blažený pocit na duši, že na každého tretiaka a štvrtáka doma čaká vytúžená posteľ.

Petra Pauerová