Učitelia a žiaci Súkromného gymnázia, Rovná 597/15, Poprad pozývajú rodičov, budúcich žiakov, výchovných poradcov a všetkých, ktorých táto ponuka osloví, na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

4. decembra 2014 od 8:00 do 11:20 môžete nazrieť do našich tried, vidieť pracovať žiakov a učiteľov na zaujímavých aktivitách a dozvedieť sa o našej škole všetko, čo Vás zaujíma.
Program:
8:00 – 8:15                Prezentácia
8:15 – 10:00               Účasť na vyučovaní – integrované vyučovacie bloky
10:00 – 10:20             Prestávka
10:20 – 11:20             Diskusia
 
Ďalšie informácie o škole nájdete na stránke školy: www.lifeacademy.sk
Radi v našej škole privítame všetkých, ktorí 4. decembra 2014 jej dvere otvoria…
I.A
1. skupina: anglický jazyk – Mgr. Ivana Jašková
2. skupina: anglický jazyk – Ntombozuko Jakuboci
 
II. A – matematika – Mgr. Monika Krajňáková
 
III. A. – biológia – Mgr. Petra Bekešová
 
IV.A  – fyzika – RNDr. Zuzana Kormaňošová