PaedDr. Gabriela Čubová, PhD.

Súkromná materská škola

"Verím, že budúcnosť patrí tomu, kto verí v krásu svojich snov…"


Zobraziť články učiteľa

gabriela.ceslova@lifeacademy.sk

+421 918 727 735

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu v Prešove v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy. Pokračovala som v doktorandskom štúdiu na Pedagogickej fakulte v Bratislave v odbore pedagogika. Pedagogickej práci sa venujem od roku 1999. Pracovala som ako učiteľka základnej školy, spolupodieľala som na vzdelávaní budúcich učiteľov na pedagogických fakultách v Bratislave a v Prešove. Okúsila som si aj prácu v záujmovom a umeleckom vzdelávaní, a to ako riaditeľka centra voľného času a tiež aj základnej umeleckej školy. Popri tejto práci som sa zapájala do viacerých projektov týkajúcich sa vzdelávania detí najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rada učím prírodovedu a vlastivedu v základnej skole. Po narodení dcérky som mala chvíľu v učení pauzu, verim ale, ze už v najbližšom roku sa k učeniu opäť vrátim.

Pretože je pre učiteľa dar, keď sa môže stretávať s deťmi, ktoré túžia po poznaní. Sú zvedavé a nenechajú si ujsť príležitosť spoznávať svet.

Pretože je pre učiteľa dar učiť v škole, kde koncepcia vyučovania je nastavená v prospech dieťaťa, jeho rozvoja a hlavne, a to bez prikrášľovania, v prospech sebarealizácie detí.

Pretože je pre učiteľa dar pracovať v kolektíve zapálených a ľudsky dobrých učiteľov.

Pretože je pre učiteľa dar stretávať sa s rodičmi, ktorí vzdelanie svojho dieťaťa považujú za prioritu.

Pretože Life Academy je moja srdcová záležitosť.

Páči sa mi, keď vidím ako sa u detí točia v hlavách kolieska, všetko tam fučí a píska a ja som svedkom zázraku s názvom poznanie.

Je to prírodovedná oblasť. Aj keď to tak nebolo vždy, našla som si k nej (a ona ku mne) cestu a teraz si ju s našimi žiakmi naozaj užívam.

Asi by som to nenazývala úspechmi, iba akýmisi prirodzenými stupienkami, ktoré človek v svojej kariére zdoláva. V rámci doktorandského štúdia a aj po ňom som sa venovala prírodovednému vzdelávaniu. V tejto oblasti som publikovala niekoľko článkov, vystupovala som na odborných konferenciách a vyučovala na pedagogickej fakulte predmety z tejto oblasti. Som spoluautorkou učebníc Prírodovedy pre 1. – 4. ročník.

Okrem toho som mala som príležitosť spolupodieľať sa na niekoľkých projektoch zameraných na rozvoj tzv. sociálnych zručností detí. Pracovali sme s deťmi z detských domovov, ale aj z krízového centra. Dodnes ostali vo mne veľmi silné zážitky z tejto práce.

V svojej kariére som privoňala aj k „biznis“ svetu, kde som ako lektorka pracovala s dospelými. Zaoberali sme sa u nich rozvojom tzv. mäkkých zručností. Obdivujem každého, kto denne funguje v tomto, pre mňa, tvrdšom svete.

Ja si ho budeme radšej zmäkčovať u nás, v Life Academy.

S Life Academy sa mi spája vela príjemných zážitkov. Od tých milých, keď sa deti hlásia na návštevu a na kávičku u mna v kancelárii až po tie veľké, keď s pýchou počúvam o úspechoch našich absolventov, ktorí si vďaka podpore v rodine, ale aj vďaka Life Academy plnia svoje študijné sny. Mojou ,, srdcovkou,, je ale každoročná akcia U nás sa dobro násobí. Zážitky z takýchto akcií ma utvrdzujú vo viere, že ukazovať deťom a študentom ako byť užitočný tam, kde to je potrebné je niekedy  možno viac ako bifľovanie vybraných slov (ale potom sa musíme  tiež doučiť aj tie vybrané slová.

Mám rada dobrú knihu, dobrý film, dobrú pieseň. Dobré pre mňa znamená také, čo sa dotkne môjho srdca alebo mojej hlavy a núti ma premýšľať a cítiť.

Mám rada lyžovanie, skialpinizmus, bicyklovanie, korčuľovanie ako výborný spôsob vetrania hlavy.

Najviac mám ale rada spoločnosť mojich blízkych a priateľov. S nimi totiž môžem rátať aj keď svieti slnko, ale aj keď prší…