Mgr. Vladimíra Ferianc Šallingová

Súkromná základná škola

"Je krásna detská bezprostrednosť a energia."


Zobraziť články učiteľa

vladimira.sallingova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Vyštudovala som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre na Pedagogickej fakulte – učiteľstvo 1. stupňa ZŠ. V roku 2016 som absolvovala 1. atestačnú skúšku v Prešove.

Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Prírodoveda, Vlastiveda

Life Academy dáva svojím prístupom priestor na tvorivé učenie. Učiteľ chodí do práce s radosťou, keďže tam vládne pozitívna, pohodová atmosféra a je tam skvelý kolektív.

Vidia svet „detským pohľadom“ a ten je čarovný. Je krásna ich bezprostrednosť a energia.

Úspechom pri práci s deťmi sú veľké, ale hlavne malé pokroky a úspechy, ktoré posúvajú deti v živote o ďalšie krôčiky vpred.

V každom predmete sa snažím stále robiť učenie zaujímavejším a zlepšovať sa. Svoje čaro má každá téma, každý predmet.

Chcela by som, aby deti chodili do školy s radosťou, videli učenie ako zábavu, naučili sa byť samostatné a zodpovedné.

Moja rodinka, domček, priatelia, príroda, v lete posedenie pod hviezdami a v zime pod dekou s čajíkom a dobrým filmom.