Mgr. Lenka Janečková

Súkromná základná škola

Páči sa mi byť učiteľkou pretože existuje nespočetné množstvo MALÝCH dôvodov 🙂


Zobraziť články učiteľa

lenka.janeckova@lifeacademy.sk

0915 247 017

Počas môjho života sa mi podarilo nahliadnuť do viacerých pedagogických odborov. Vyštudovala som Liečebnú pedagogiku, Špeciálnu pedagogiku a pedagogiku pre mentálne postihnutých na Katolíckej univerzite v Ružomberku a Pedagogiku pre primárne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave. Prax a skúsenosti som nadobudla ako odborný zamestnanec v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva.
Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Prvouka, Komunikačná výchova, Telesná výchova, Hudobná výchova a Výtvarná výchova
Life Academy mi ponúka priestor byť spontánnou, kreatívnou, bláznivou.
Na práci s deťmi sa mi najviac páčia ich “Táraninky”. Ako vedia rozprávať o dospeláckych veciach svojou detskou fantáziou a bezprostrednosťou.
Za môj doposiaľ najväčší dosiahnutý úspech považujem úspešné ukončenie štúdia a môžnosť byť súčasťou Life Academy.
V každom vyučovacom predmete sa nájde téma, ktorá má svoje čaro.
Keďže vo svojom odbore som momentálne “nováčik”, teším sa na príležitosti a výzvy, ktoré mi môj odbor ponúkne.
Každý deň v Life Academy je pre mňa zážitkom, pretože ma obklopuje vždy milý a usmievavý kolektív kolegov, rozžiarené očká a usmiaté tváričky mojich žiakov.
Zbožňujem domáce práce ako je varenie, pečenie, či žehlenie. No mojím “naj” sú hlavne chvíle strávené s rodinou.