Mgr. Dominika Melišek

Súkromná materská škola

„Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“


Zobraziť články učiteľa

dominika.balazova@lifeacademy.sk

+421 910 686 226

Stredná a pedagogická akadémia Prešov – odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Filozofická fakulta Košice – odbor Masmediálna komunikácia
Katolícka univerzita v Ružomberku – detašované pracovisko Levoča – odbor predškolská a elementárna pedagogika

Učím v materskej škole v triede Šidielka

Life Academy je pre miesto, kde môžem realizovať svoje tvorivé projekty s deťmi, pracovať na ich sociálnych zručnostiach a rozvíjať ich výnimočný potenciál

Na práci s deťmi ma baví najmä ich otvorenosť, bezprostrednosť, úprimnosť a pripravenosť na stále nové výzvy.

V našom odbore sa vzdelávame stále, a preto som aj prišla na Life Academy, lebo je tu neskutočne veľa možností napredovať v sebavzdelávaní. V mojom odbore som hrdá na to, že sa mi podarilo stať sa koordinátorkou Zelenej školy a získať pre predošlú školu certifikát Zelenej školy. Všetky tieto poznatky chcem podať aj našim deťom a vytvoriť u nich vzťah k prírode a svetu, a nebrať ich ako samozrejmosť.

Cítim sa prirodzene v environmentálnej výchove, hudobnej výchove a dramatickej výchove.

Pripraviť dnešné deti na skutočný život a naučiť ich prijímať situácie, ktoré ich v živote stretnú s pokorou a rozvahou.

Šanca pracovať na tejto škole je pre mňa zážitkom.

Šport – akýkoľvek, hudba, pri ktorej relaxujem a knihy rôzneho štýlu.