Mgr. Daniela Gajanová

Špeciálne triedy

"Trávme čas s ľuďmi, ktorí nás učia vidieť svet inak."


Zobraziť články učiteľa

daniela.gajanova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika, doplnenú o štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.
Anglický jazyk – všetky ročníky v špeciálnych triedach, Matematika – šiesty, siedmy ročník, Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova, Telesná výchova – štvrtý ročník.
Life Academy ďakujem za príležitosť pri nadobúdaní skúseností prácou so žiakmi v bezpečnom a podnetnom prostredí.
Páči sa mi, že môžem pozitívne ovplyvniť mladých ľudí, ktorí tvoria našu spoločnosť.
Zatiaľ učím len veľmi krátko, ale verím, že každý krok vpred je krokom k úspechu.
Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Prajem si, aby sa žiaci cítili na mojich hodinách príjemne, odniesli si čo najviac vedomostí a boli v živote úspešní.
Vianočná akadémia a Týždeň zimných aktivít.
Čas strávený s rodinou a priateľmi, prechádzky v prírode, zimné športy, dobrá kniha, film či seriál.