Pri príležitosti Dňa Zeme sme 23. apríla v spolupráci s TANAP-om pripravili pre našich žiakov prednášku s ochranárom a strážcom TANAP-u Jurajom Ksiažekom, ktorý im predstavil zábavné výchovno–vzdelávacie činnosti, prezentoval názorné ukážky, zážitky z prírody a správanie sa zvierat zachytené fotopascou. Environmentálna výchova je pre súčasnú spoločnosť veľmi dôležitá a v rámci aktivít národného parku sa odborníci venujú aj žiakom základnej školy. Ústrednou témou prednášky boli biotopy a ekosystémy Tatranského národného parku. Máloktoré horstvo Slovenska oplýva takou pestrosťou lesných spoločenstiev, aké má územie Tatranského národného parku. Mimoriadnou rozmanitosťou lesných spoločenstiev sa vyznačujú Podtatranská kotlina, vápencové substráty v Belianskych a Západných Tatrách, výnimkou nie sú ani listnaté lesy tvorené spoločenstvami prípotočných jelšín či špecifických bučín. Okrem týchto ekosystémov sú tu i reliktné boriny či rašeliniskové breziny s brezou plstnatou. Dôležitú pozornosť si zaslúžia porasty kosodreviny, ktoré v Tatranskom národnom parku majú najväčšiu rozlohu v rámci celých Západných Karpát. Príroda Slovenska je prekrásna a zaslúži si našu pozornosť a ochranu.