“Čo sa stane, keď…?” Tak túto otázku si kládli aj deti z Lienkovej triedy. A neostali len pri tejto otázke. Oni sa totiž rozhodli nájsť na ňu aj odpoveď. Samozrejme, že nenašli len jednu, bolo ich totiž niekoľko. Veď sa presvedčte sami v galérii. Naše Lienky skúšali a pozorovali. Najprv padali tipy. Ponorí sa či neponorí? Horí, alebo nehorí? Niekoré boli správne, no pri iných sme s údivom zistili, že to tak nie je. Voda, magnet, svetlo či oheň. Aj takéto zistenia nás presvedčili, že každý materiál sa v spojení s nimi správa úplne inak.