Bádatelia v knižnici v Spišskej Sobote nazreli do života štyroch hlavných postáv príbehu. Prostredníctvom čítaných ukážok žiaci prenikli do ťažkých osudov jednotlivých postáv a v diskusii sa pokúsili premýšľať o téme empatia. Bádatelia si vyskúšali aj aktivity zamerané na tému empatia a snažili sa vžiť do pocitov druhého spolužiaka. Empatia je Bádateľom veruže blízka.