Študenti bilingválneho gymnázia sa 14.11.2023 zúčastnili na národnom kole Medzinárodnej filozofickej olympiády, ktorá sa konala na KU v Ružomberku. Súťaž je zameraná na písanie filozofických esejí a jej cieľom je stimulovať a podporovať rozvoj kritického myslenia. Naši študenti si zvolili jednu z troch tém a vo svojej práci vyjadrili ucelený názor a argumentáciu v prospech neho. Benefitom pre súťažiacich je získanie spätnej väzby od členov katedry filozofie v podobe krátkych hodnotení. Všetkým im držíme palce.