10. novembra 2023 sa študenti Súkromnej spojenej školy A. Mišková, M. Petrík, S. Slovaková a O. Mýtnik zúčastnili na medzinárodnej Konferencii študentov stredných škôl v Prahe. Saška, ktorá bola už v minulom roku v tejto súťaži úspešná, sa umiestnila vo svojej kategórii na druhom mieste. Pre úplnosť treba dodať, že prvé miesto sa odborná porota pod vedením PhDr. Noskovej, CSc. rozhodla neudeliť. Rovnako na druhom mieste v kategóriii stredných škôl skončil aj Michael Petrík. V celkovom hodnotení škôl sme si teda pripísali dve strieborné priečky, a to nás vynieslo na najlepšie miesto v pomere počtu súťažiacich a umiestnených žiakov.