Zdravie je jednou z najdôležitejších hodnôt v živote človeka. Práve preto deti zo školského klubu priamo v areáli školy zažili fitness day, ktorý bol akýmsi overením ich kondície prostredníctvom rôznych pohybových aktivít. Hudba u detí rozprúdila úžasnú energiu, ktorú zamerali na precvičenie celého tela na jednotlivých stanovištiach. Aj takouto zábavnou formou sme chceli upriamiť pozornosť na dôležitosť pohybu v živote a motivovať deti k aktívnejšiemu spôsobu trávenia voľného času, vďaka ktorému môžeme vybudovať pevné a zdravé základy ich životného štýlu.