Aj tento školský rok sme v júni absolvovali Cvičenie v prírode. Bola to riadna “fuška”, ale zvládli to všetky deti 1. stupňa na čele s prvákmi Vedcami. Slniečko nás sprevádzalo počas celej dlhej cesty k lomu na Kvetnici. Po niekoľkých oddychových prestávkach sme dorazili do cieľa a odmenou bolo ihrisko, na ktorom sme si ponaťahovali unavené kosti.