Tento školský rok naši predškoláci zo Súkromnej materskej školy absolvovali tri kurzy zamerané na rozvoj športových zručností. V zime to bol lyžiarsky, korčuliarsky a koncom mája odštartovali plavecký výcvik. Cieľom týchto kurzov je priblížiť deti k danému športu a zlepšiť ich zručnosti. Na plavecký sa tešili naozaj všetci. Zvedavkovia si ho užili a cítili sa ako rybičky vo vode. V závere dostal každý Zvedavko za svoju snahu a výkon “mokrý diplom”. Veríme, že získané zručnosti naplno využijú v lete na dovolenkách.