Druhý deň bol upršaný. Tentoraz vyšla predpoveď počasia na 100%. Kvapky dažďa od rána klopkali na okná, no nám to vôbec nevadilo. Dopoludnie deti strávili riešením zaujímavých úloh vo svojich pracovných listoch a denníčkoch. Po krátkom odpočinku, ktorý prváci využili na oslavu Alickiných narodenín, sme začali vyrábať triedne vlajky. A keďže nie sme z cukru , prechádzka pomedzi dažďové kvapky okolo vodnej nádrže nám prospela. Po dobrej večeri nás čakala prezentácia triednych vlajok, súťaž družstiev a krátka diskotéka. Veríme, že čoskoro vykukne slniečko.