V ramci krúžku Predškoláčik sa Zvedavkovia dozvedeli, ako pripraviť projekt na tému Moje domáce zvieratko alebo Moje obľúbené zvieratko. Tejto téme sa venovali niekoľko hodín a začiatkom mája priniesli svoje práce do škôlky, kde ich prezentovali pre svojimi kamarátmi. Vďaka tejto činnosti si deti už predškolskom veku rozvíjajú kominukačné, jazykové, prezenčné zručnosti a prehlbujú si vedomosti v danej oblasti. Každý projekt bol výnimočný, veľká vďaka za pomoc patrí aj rodičom. Všetci to zvládli na 1* a ja ako učiteľka som na moje deti nesmierne hrdá. Výborne, predškoláci.