Dňa 9. 2. 2023 nás študentka III. A bilingválneho gymnázia Sophia Bodnar úspešne reprezentovala na krajskom kole Olympiády ľudských práv, ktoré sa konalo v Prešove. Sophia sa umiestnila na krásnom 3. mieste a postúpila do celoslovenského kola. Tento úspech je o to cennejší, že predmet občianska náuka sa v treťom ročníku ešte nevyučuje. Sophii srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.