Moje dieťa by od septembra 2023 malo nastúpiť do školy. Čo by bolo dobré, aby som ako rodič vedel pred jeho nástupom do školy? Mám ho na túto zmenu nejako pripravovať? Ako zistím, či je moje dieťa zrelé na vstup do 1. ročníka? Zaujímajú Vás odpovede na tieto otázky?

Rodičov predškolákov pozývame v sobotu 25. februára 2023 do vzdelávacieho areálu v Krásnych Sadoch Mlynica na Edukačnú sobotu.


Program:
15.00 – 15.45 h
Stretnutie s Mgr. Zuzanou Piovarčiovou, psychologičkou Centra poradenstva a prevencie Poprad
15.45 – 16.00 h prestávka
16.00 – 16.45 h Stretnutie s Mgr. Štefániou Sčensnou, školskou a klinickou logopedičkou

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu je potrebné sa na program vopred registrovať TU.
Edukačná sobota je určená rodičom, ktorých dieťa by malo od septembra 2023 nastúpiť do 1. ročníka základnej školy na Slovensku.

Podujatie je bezplatné.

Krasne sady_edukacna sobota