Stopári a Zvedavci absolvovali exkurziu v Belianskej jaskyni v Tatranskej Kotline. A veruže sme si ju poriadne užili. Cesta k jaskyni preverila naše kondičné zručnosti, a tak sme vedeli, že to zvládneme. Sprievodkyňa nás zoznámila so stalagnitmi, stalaktitmi a aj stalagnátmi. Boli nádherné a podobali sa na toľko už známych miest, vecí, ale aj ľudí. Prešli sme presne 874 schodov a videli sme toľko krás. Sme hrdí, že takéto nádherné miesta tu na Slovensku máme. Pri poslednej zastávke v tzv. Hudobnej sieni, sme si vypočuli klavírnu hudbu so svetelnými efektami a zanechalo to v nás krásny emotívny zážitok.