Nástup dieťaťa do školy je aj pre rodiča veľkou životnou zmenou. Ako si s touto novou situáciou ako rodič čo najlepšie poradiť? Sú školské povinnosti dieťaťa v plnej miere aj mojimi povinnosťami? Za čo nesie zodpovednosť dieťa samé a za čo rodič? Na webinári Ako sprevádzať dieťa pri školských povinnostiach sa dotkneme týchto, ale aj ďalších otázok – ako podporovať kritické uvažovanie a povzbudzovať dieťa pri prekonávaní prekážok či ako sa reflektujúcimi otázkami pýtať na to, čo sa s ním deje.

Lektorka Martina Vagačová je certifikovanou lektorkou kurzov Efektívneho rodičovstva. Už viac ako 12 rokov sa venuje rodičom, vychovávateľom a pedagógom na Slovensku cez kurzy, workshopy a prednášky. Zaoberá sa nielen výchovnými problémami a otázkami, ale aj zručnosťami a spôsobmi ich praktického riešenia.

Termín webinára: utorok 22. novembra 2022 o 18.00 h

Na webinár je potrebné sa vopred zaregistrovať najneskôr v daný deň do 16.00 h cez tento formulár.

K téme webinára môžete vopred položiť otázky v online formulári.

Minimálne 24 hodín pred začiatkom zašleme registrovaným záujemcom link na prihlásenie sa na webinár.

Webinár je bezplatný.