Pýtate sa, čo tento názov znamená? Nuž veru, pravda je to. V Krásnych Sadoch sme mali v našej jedálni, v Lipe, hudobno-výchovný koncert. Privítali sme pána Petra Lipu spolu s jeho kapelou, ktorí nám predstavili hudobné nástroje, oboznámili nás s hudbou a zahrali nám svoje piesne. Bol to krásny pocit zažiť hudbu inak a k tomu si môcť vyskúšať hru na hudobnom nástroji.