Každý deň sa hýbeme. Tak to bolo aj v piatok popoludní, keď sme sa pri aktívnom pohybe poriadne poohýbali. Zachytiť rôznym smerom lietajúce loptičky, vedieť vybehnúť nielen vpred, ale nestratiť rýchlosť ani pri behu vzad, vyskúšať svoju kondičku pri preskakovaní jump agility rebríku a prekážkach pripravených na ihrisku bolo výbornou skúškou našich pohybových schopností. Opäť sa nám všetkým spolu podarilo hýbať sa s úsmevmi na tvárach a obrovskou energiou.