Tvorivé písanie bol názov workshopu, ktorý absolvovali žiaci 2. A triedy v Podtatranskej knižnici v Poprade. V úvode sa zamýšľali nad tým, ako pôsobí hudba na emócie človeka. Potom dostali niekoľko úloh, ktoré boli zamerané na tvorivosť a prácu s textom, ktorý si mali sami vymyslieť. Dostali aj domáce zadanie, v ktorom si môžu vybrať, či vytvoria surrealistickú báseň alebo voľný prozaický text. Druhákom bol predstavený zaujímavý prístup k práci s textom a k rozvoju tvorivosti.