Naši noví prváci – Vedci – majú prvý mesiac školského roku za sebou. Okrem školských povinností sa deti mohli zabaviť pri zaujímavých činnostiach v školskom klube. Stihli si precvičovať rôzne čiaročky, nakreslili jabĺčka, vyrobili školskú tašku, namaľovali jesenné stromy a učili sa spolupracovať pri odtláčaní listov.