Špecifikom našej školy a zároveň vecou, ktorú naši absolventi oceňujú po odchode z našej školy najviac, sú ročníkové práce. Žiaci si na začiatku školského roka zvolia konzultanta a tému, ktorá ich zaujíma a chcú sa o nej dozvedieť viac. Počas roka potom pod dohľadom konzultanta vyhľadávajú a triedia informácie, píšu prácu, mnohí sa snažia aj o vlastný výskum a prínos. Vyústením celoročnej práce je záverečná prezentácia pred porotou a publikom zloženým z učiteľov a žiakov. Tí najlepší sa potom dostanú do školského kola, ktoré je prehliadkou ich celoročného úsilia. Aké témy tohto roku zaujali našich žiakov? Na základnej škole to bola napríklad monetárna politika, vandalizmus, AirCar či osobnosti Nikola Tesla a kráľovná Alžbeta. U gymnazistov sa objavili témy: Knihy so židovskou tematikou, Ladislav Mňačko, Nebezpečné a škodlivé látky v kozmetických výrobkoch, Dezinformácie spojené s ľudským telom, Čierna diera či Kolabovanie pulzarov a zrútenie zamrznutých hviezd. Zaujala nás aj videoprezentácia o umelej inteligencii či názorná ukážka prevencie zranení pri tenise. Pozývame aj Vás na prehliadku najlepších prác prostredníctvom fotogalérie.