Stred júna patril už tradične oddychovému dňu, na ktorý boli pozvaní všetci rodičia, učitelia a v neposlednom rade študenti Life Academy. Hlavnou témou tohtoročného podujatia bol relax a v tomto duchu sa niesla aj celá atmosféra. Úlohou žiakov zo základnej školy bolo pripraviť a viesť jednotlivé stanovištia, na ktorých si rodičia a príbuzní mohli odpočinúť a spoločne sa zabaviť. Rodičia zase pre nás všetkých pripravili bohatú hostinu domácich dobrôt, za čo im patrí veľké poďakovanie. Každý účastník dostal pri vstupe kartičku, na ktorú dostával pečiatky z miest na to určených. Ak ich získal minimálne 6, bol zapojený do žrebovania o zaujímavé ceny. Víťazi si mohli odniesť napríklad vstupenku na Dobrý festival v Prešove, rôzne darčekové poukážky, vstupenku do wellness či balíček plný hračiek. Celé popoludnie sme si naplno vychutnali a strávili sme ho v príjemnom kruhu rodiny Life Academy.