“To naozaj existuje?” počula som od Pozorovateľov. Pýtate sa čo? Pocitový chodník. A tak sme sa vybrali do enviromentálnej učebne, kde sme odhaľovali vzájomné súvislosti medzi živou a neživou prírodou, určovali názvy jednotlivých stromov, živočíchov, hodnotili vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznávania ekologických procesov, ktorými sa riadi život na Zemi.