Počas ústnej časti maturitnej skúšky sa 55 žiakov tercie, VII. N a I. A zúčastnilo na exkurzii v Múzeu Jozefa Maximiliána Petzvala a Múzeu dr. Michala Greisigera v Spišskej Belej. Približujú život, činnosť a prínos významného matematika a vedca Maximiliána Petzvala, vďaka ktorému je fotografovanie jednoduché a rýchle, polyhistora a mestského lekára Michala Greisigera zo Spišskej Belej spolu s históriou a etnografickými špecifikami mestečka. Múzeum sa nachádza v dome, kde Michal Greisiger prežil väčšiu časť svojho života. Popri práci mestského lekára sa Greisiger venoval skúmaniu flóry a fauny Spiša a archeologickým výskumom v regióne. Exkurzia pokračovala návštevou kaštieľa v Strážkach, galériou a tvorivými dielňami. V galérii žiaci obdivovali moderné a súčasné umenie – sochárstvo, maliarstvo, kresbu, grafiku, ako aj fotografiu a insitné umenie. Mladší žiaci navštívili tvorivé dielne, ktoré sa tiež nachádzajú v expozícii kaštieľa. Témy sa v dielňach menia podľa ročného obdobia, sviatkov a sú prispôsobené aj aktuálnym výstavám v kaštieli. Dielne sú zamerané na spoluprácu rodičov s deťmi, na prácu s rôznymi materiálmi a technikami – vitráž, koláž, dekupáž, maľovanie, kreslenie, výroba plastík. Niektoré si vyskúšali aj naši žiaci. Atraktivitu a vydarenosť celej akcie podčiarklo nádherné počasie, ktoré žiaci využili aj na záverečný pobyt v prekrásnej záhrade kaštieľa.