O tom, že sa u nás v škole v piatok dialo niečo výnimočné, svedčilo ticho na chodbách pravidelne prerušované silným potleskom. Ak by ste v tom čase s nami nazreli do tried, počuli by ste prednášky na rôzne zaujímavé témy z mnohých oblastí nášho života. Odborníkmi na ne sa stali žiaci druhého stupňa a študenti gymnázia, ktorí počas celého školského roka postupne zhromažďovali a triedili nové informácie, čítali knihy a internetové zdroje, písali ročníkové práce a svedomito pripravovali svoje záverečné prezentácie. Výsledkom boli skvelé výkony a mnoho nových informácií, ktoré odovzdali publiku – svojim rodičom, vyučujúcim i spolužiakom.