Veľmi nás teší, že po dvoch rokoch sme sa mohli konečne všetci stretnúť a prežiť spolu krásne popoludnie. A keďže u nás v Lifke sme všetci ako jedna veľká rodina, OSLAVY UČENIA sa tento rok niesli presne v tomto duchu. Šťastné deti = šťastní rodičia = šťastné pani učiteľky… To je rovnica, ktorú sa snažíme dávať do praxe každý deň, no v tento deň sa nám to podarilo na 150%. Mamky sa mohli ukázať v kreatívnej kuchyni, kým oteckovia v šikovnej dielničke. Rodinný erb si vymýšľali v tvorivom ateliéri a zábavu zažili všetci členovia rodiny v našej veselej záhradke. Na záver sa všetci stretli v telocvični, kde si popri hostinke užili skvelú tanečnú zábavu.