Stop motion animácia je názov interaktívneho programu, na ktorom sa zúčastnili naši terciáni. Podujatie sa konalo v Podtatranskej knižnici v Poprade. Bolo skvelé sledovať, akí sú kreatívni pri vymýšľaní tém animácií a krátkych videí a ich realizácií. Výsledok ich práce (a zároveň aj zábavy) bolo krátke video a krátky animovaný príbeh. Jednoducho povedané, terciáni sú v tejto oblasti nesmierne zruční.