Tento rok sa nám epidemiologická situácia zlepšila oveľa skôr ako minulý rok, a tak sme sa potešili, že môžeme zorganizovať Deň Zeme aj prezenčne. Prváci a druháci sa mali možnosť zúčastniť na prezentácii pána Ing. Stavného z TANAPU, ktorý nám prišiel porozprávať o symbióze prehistorického človeka s prírodou. Študenti zistili, že ani prehistorický človek nebol veľmi šetrný k prírode a vďaka svojmu kočovnému spôsobu života a loveniu polovica druhov živočíchov vymrela. Popoludní sme zorganizovali upratovanie okolo našej školy. Študenti, ale aj ich vyučujúci využili dobré počasie, chytili sa hrablí a metiel a poupratovali trávnaté plochy pred školou. Veľká vďaka všetkým, ktorí nelenili a prispeli ku krajšiemu okoliu našej školy.