Vedieť aktívne počúvať, dôverovať si navzájom, nevysmievať sa a mať aj zmysel pre humor nie je vôbec jednoduché. To je len časť celoživotných pravidiel a zručností života, ktoré sa preberali na workshope zručností života. Workshop sa konal 21. apríla a účastníkmi boli naši noví kolegovia. Presne ako našich žiakov, aj ich na úvod čakala mapka mysle pre lepšiu orientáciu popoludnia. Po teoretickej časti sa vrhli na plnenie aplikačných úloh. Čakali na nich aplikačné úlohy na životnú zručnosť – zmysel pre humor. Vymyslieť básničku, príbeh, navrhnúť plagát a to všetko v časovom limite je náročné aj pre dospelých. Zvládli to excelentne a pri prezentácii prác sme sa dobre zasmiali. Ocenili sme ich tvorivosť, predstavivosť, spoluprácu a pevne veríme, že na jeseň si workshop zopakujeme. 
Maca a Majka