Postup pri podozrení na ochorenie COVID 19

V prípade, že sa v rodine vyskytne podozrenie na ochorenie COVID 19 alebo v prípade, že žiak zostáva v odporúčanej karanténe, zákonný zástupca alebo plnoletý žiak okamžite kontaktuje mailom alebo telefonicky svojho triedneho učiteľa. V prípade potreby zákonný zástupca alebo plnoletý žiak kontaktuje telefonicky priamo riaditeľku školy: +421 918 473 448. 

1. Ak bol žiak v úzkom kontakte s nakazeným na COVID 19:

 • Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak oznámi triednemu učiteľovi, že žiak patrí do kategórie ÚZKY KONTAKT.
 • Žiak zostáva v nariadenej karanténe 5 dní. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast.
 • Pred návratom do školy vyplní zákonný zástupca alebo plnoletý žiak Vyhlásenie o bezpríznakovosti cez aplikáciu EduPage alebo ho odovzdá triednemu učiteľovi v papierovej forme.

2. Ak má žiak potvrdený pozitívny test Ag alebo PCR z certifikovanej MOM alebo laboratória:

 • Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak mailom alebo telefonicky kontaktuje triedneho učiteľa a oznámi mu deň posledného kontaktu so spolužiakmi a učiteľmi. 
 • Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak informuje žiakovho pediatra.
 • Žiak s pozitívnym testom zostáva v nariadenej karanténe.
 • O tom, či trieda prechádza do nariadenej karantény a na dištančné vzdelávanie, informuje rodičov a plnoletých žiakov danej triedy riaditeľka školy po usmernení  RÚVZ.
 • Pred návratom do školy vyplní zákonný zástupca alebo plnoletý žiak Vyhlásenie o bezpríznakovosti cez aplikáciu EduPage.

3. Ak má žiak pozitívny domáci Ag samotest

 • Žiak zostáva doma a zákonný zástupca alebo plnoletý žiak ho v čo najkratšom čase objedná na potvrdenie pozitivity na Ag test, ktorý je vykonaný v MOM  alebo na PCR test (www.korona.gov.sk).
 • Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak oznámi triednemu učiteľovi, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu a cez aplikáciu EduPage odošle oznámenie o použití samotestu.
 • Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak informuje žiakovho pediatra.
 • Súrodenci žiaka zostávajú doma v preventívnej karanténe.
 • Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok samotestu, ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 v školách – nemôže ísť do školy, okrem tých žiakov, ktorí majú výnimku z karantény.
 • O tom, či trieda prechádza do nariadenej karantény a na dištančné vzdelávanie, informuje rodičov a plnoletých žiakov riaditeľka školy po usmernení  RÚVZ. 

Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť len:

 • žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
 • plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Pre žiakov do 12 rokov platia tiež len tieto výnimky z karantény