Piataci navštevujúci školský klub sa rozhodli, že urobia recykláciu textilu. Ako? Výrobou drobnej zimnej dekorácie z použitého oblečenia. Potrebujeme len čierne a farebné ponožky, ktorým sa stratil druhý pár – použijeme ich na tučniakov, nepotrebnú vlnu na malých škriatkov a, samozrejme, šikovné ruky a fantáziu. Svojimi výtvormi si môžete skrášliť detské izby tak, ako to urobili Pátrači a Výskumníci.