8. a 9. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Žiaci 3. – 7. ročníka a žiaci tercie si tak mohli precvičiť a preveriť svoje matematické vedomosti a zručnosti. V tejto súťaži rozhodoval okrem správnosti vypočítaných príkladov aj čas, za ktorý žiaci dané príklady vypočítali. Všetci sme plní očakávania, ako to dopadne a držíme naším súťažiacim palce.