Zástupcovia nášho študetnského parlamentu sa zúčastnili na Konferencii žiackych školských rád, ktorej témou bol wellbeing mladých ľudí. Konferencia sa konala pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a jej súčasťou boli voľby do stredoškolského mládežníckeho parlamentu Prešovského samosprávneho kraja.

Najprv nám boli predstavené 3 projekty, ktoré sa zapojili do grantového programu Zlepšime to ako príklady dobrej práce študentov žiackych školských rád. V dvoch prípadoch išlo o vytvorenie oddychových a relaxačných zón pre študentov. Tretí príklad dobrej praxe sa venoval založeniu webovej stránky zameranej na samoštúdium a dobrovoľné zdieľanie študentských materiálov pre študentov.

Keďže sa celá konferencia niesla v duchu wellbeing mladých, postupne nám boli predstavení 4 rečníci, ktorí sa venovali rôznym aspektom tejto problematiky. Prvý bol Julián Gerhart z platformy ZMUDRI, ktorý prednášal na tému Ako meniť svet okolo seba a nezabiť sa. Opísal svoju životnú cestu a čo ho viedlo k tomu založiť túto platformu. Okrem iného to bol fakt, že mladí ľudia nie sú pripravení na život a majú malý záujem o občianske témy. Nasledoval rečník Matej Hrabovský s témou Mindfulness pre psychickú pohodu, ktorý predstavil relaxačné cvičenie a na ňom prezentoval, ako cez bdelú pozornosť dokážeme pracovať so stresom a zlepšíme náš vzťah k sebe a ostatným.

Ďalej nám bola prezentovaná práca mládežníckeho parlamentu počas ich dvojročného volebného obdobia a postupne sa nám predstavilo 19 nominantov do nasledujúcich stredoškolských parlamentných volieb. Medzi nimi boli aj dvaja naši študenti Lívia M. a Oliver M.

Valentína Sedileková bola ďalšou prednášajúcou s témou Poruchy príjmu potravy a bodyshaming u mladých ľudí. Poslednou rečníčkou bola Dominika Rajznerová z organizácie IPčko, ktorá rozprávala na tému Psychológ v mobile nonstop, anonymne, dostupne. Predstavila nám rôzne typy a rady, ako pomôcť mladým ľuďom, ktorí sa trápia, pomocou online liniek pomoci alebo vytváraním bezpečných miest na stretávanie sa týchto mladých ľudí.

Celá konferencia bola ukončená vyhlásením výsledkov volieb do ŠP PSK. S radosťou sme konštatovali, že obaja naši nominanti boli úspešní a počas ďalších dvoch rokov budú zastupovať nielen našu školu, ale aj všetkých študentov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja.