Aj tento rok sme v našej škole oslávili sviatok Halloween. Študenti si vyzdobili triedy a prišli do školy v halloweenskych maskách. Nelenili ani pani učiteľky a tiež sa poobliekali do rôznych kostýmov. Najkrajšie vyzdobené triedy získali sladkú odmenu. Srdečne blahoželáme triedam druhákov, prvákov a našim siedmakom, ktorí jednoznačne zvíťazili. Okrem toho mali tvoriví študenti možnosť zúčastniť sa súťaže a nakresliť alebo vyrobiť strašidlo, prípadne o ňom napísať báseň či príbeh. Zapojili sa mnohí žiaci základnej školy a výtvory sú veľmi pekné. Keďže súťaž ešte prebieha, o jej výsledku vás budeme informovať čoskoro.