S pani Liškovou sme sa zhovárali o tom, ako vníma našu Life Academy a ako sa jej dcére u nás páči.

Prečo ste si nás vybrali, aj keď nie sme zadarmo?

O tom, že existuje táto škola som sa dozvedela na základe referencie. A keďže viem zo skúsenosti, že tam, kde sa platí dostanem viac. Tiež sme už boli na to doma „pripravení“, keďže Stelka chodila do súkromej škôlky, ktorá nebola zadarmo. Rozhodnutie, že táto škola bude tá naša som vedela, keď ma školou previedla býval p. Kolcúnová. Konkrétne ma fascinoval jej osobný prístup: keď sme prechádzali triedami, poznala väčšinu detí, mala som pocit, že tu vládne rodinná atmosféra a cítila som sa ako v modernej škole.

V čom vidíte výhody oproti iným školám?

Oceňujem hlavne mailovú a SMS komunikáciu zo strany vedenia školy a vyučujúcich. Tvorivé popoludňajšie aktivity v kluboch s fantastickým prístupom všetkých vychovávateliek, kde deti trávia svoj čas naozaj plnohodnotne a nielen čakaním na rodičov.

Čo si myslíte o náročnosti vzdelávania u nás?

Doteraz naša dcéra nemala problém s učivom, ktoré vychádzalo z materiálov, ktoré obdržala a ktoré si priebežne pozerám aj ja, keď sa niečo učíme doma. No ako pridanú hodnotu vnímam celoročné projekty na rôzne témy.

Ako sa u nás cíti Vaše dieťa? A ako sa cítite Vy?

No naša Stelka sa cíti vo svojej škole veľmi dobre, ak by tak nebolo, tak tam už nie je. Od prvej triedy, keď mala svoje ťažké rána prváčika, jej boli nápomocné v rannom klube panie vychovávateľky. Okrem iného sa jej tam páči prostredie školy, ktoré je podľa mňa nielen účelne, ale aj esteticky vyzdobené. Aj ja ako ako rodič sa cítim byť tiež súčasťou školy a partnerom.

Pozrite si, čo o Life Academy hovoria aj ostatní naši rodičia