Aj tento rok sme si na konci našej usilovnej práce urobili oslavu. Deti slávnostne dostali vysvedčenia a vyrobili vysvedčenia pre dospelých. Ohodnotili tak nielen mamku a ocka, ale aj pani učiteľku, pani vychovávateľku, pani riaditeľku či pána zástupcu. Nezabudli sme ani na detské šampanské a pizzu. Takže prázdniny sa môžu začať.