Knižnica v čarokrásnej a na históriu bohatej Spišskej Sobote privítala Mudrlantov na slávnostnom zápise.

Mudrlanti sa od pani knihovníčky dozvedeli, čo ako Rytieri slova majú chrániť, ba dokonca až brániť. Okrem čitateľského preukazu dostali aj darček – časopis Slniečko, do ktorého sa hneď s chuťou začítali. Mudrlanti si pozreli priestory určené najmladším čitateľom, kde bolo kníh od výmyslu sveta. Od septembra štartujeme! Zatiaľ: dočítania.