Veľmi dôležitou súčasťou Life Academy je podpora dobrovoľníckej činnosti našich žiakov. Mnohí gymnazisti sa jej aktívne venujú aj v programe DofE. Nezvyčajná situácia, v ktorej sme sa v tomto roku ocitli, si vyžiadala zmenu ich plánov, preto namiesto venčenia psíkov z útulku dievčatá z 1. A zorganizovali zbierku krmiva a pomôcok pre opustené psíky. Ďakujeme všetkým úžasným žiakom a ich rodičom, ktorí na výzvu zareagovali a psíky obdarovali. Ak budete mať chuť dobrovoľníctvo našich dievčat podporiť, v zbierke pokračujú ešte v pondelok ráno pred vyučovaním. Ďakujeme.