Väčšinou sa deti po prvýkrát stretnú s pojmom PROJEKT na základnej škole. Keďže u nás v Lifke chceme byť vždy o krok vpred, deti z triedy Sovičiek si vo dvojiciach vytvorili a prezentovali svoj prvý PROJEKT na tému „Slovensko.“ Poviete si, čo sa už len deti z projektov naučia? Naša odpoveď znie: „Veľmi veľa.“ Nielenže si upevnia svoje vedomosti na danú tému, ale vyskúšajú si spoluprácu vo dvojici, rozdelenie úloh a hlavne si precvičia svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Projekty, ktoré vytvorili predškoláci, boli skvelé, no s ich prezentáciou sa museli niektorí popasovať. A o tom to celé je. Trénovať, skúšať, opakovať a výsledok sa určite dostaví.