„Súťažíme, ale neprehrávame“

Týmto mottom Logickej olympiády pre najmenších sa riadili v stredu aj naši predškoláci.

Sovičky riešili úlohy, pri ktorých si preverili jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, dobrú pamäť, ako aj počítanie a precvičovanie jemnej motoriky. Teda všetky zručnosti, ktoré budú potrebovať pri vstupe do školy.

Testovací súbor obsahoval osem jednoduchých i zložitejších úloh. S niektorými sa naozaj potrápili. Všetky tieto úlohy zvládli predškoláci na výbornú. A keďže sa v tejto olympiáde neprehráva, každý získal certifikát a prví dvaja aj malé prekvapenie.

Organizátormi súťaže sú Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove.