Tradičná súťaž s názvom Mladý Európan, ktorej sa študenti Life Academy pravidelne zúčastňujú, sa tento školský rok konala (ne)tradične cez internet. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Tento rok našu školu zastupovali študenti bilingválneho gymnázia z 3.A triedy – Monika Adamcová, Jakub Šulej a členom tímu bol aj Bruno Schweitzer zo 4.A. Súťaž pozostávala z troch kôl.

Prvé súťažne kolo bolo zložené zo všeobecných otázok o Európskej únii, druhá časť bol jazykový test a posledná časť bol obrázkový test s kategóriami osobnosti, dominanty a symboly. Po sčítaní výsledkov Monika, Jakub a Bruno obsadili v rámci regionálneho kola pekné 4.miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu Life Academy.