Pokus so vztlakovou silou vody

Keď nalejeme do pohára vodu úplne doplna a položíme naň tvrdú kartu, napríklad platobnú, prilepí sa na vodu a pôsobí tu vztlaková sila. Keď na vyčnievajúcu stranu karty položíme mincu, nespadne ani s kartou. Keď v pohári nie je voda, minca spadne.

Pokus s hustotou vody

Nalejeme olej a vodu do rozličných pohárov. Potom ich nalejeme do pohára, ktorý musí mať aspoň taký objem, ako je objem oleja a vody dokopy. Týmto pokusom zistíme, že olej má menšiu hustotu ako voda.

Pridáme kokakolu a zistíme, že voda sa s ňou zmieša. Z toho vyplýva, že majú rovnakú hustotu.

Videá prehráte kliknutím na názov albumu.

— autor: Timur Petranin