Fyzika je jedným z predmetov, ktorý nie je vždy ľahké pochopiť počas vyučovania na diaľku. Napriek tomu nám naša pani učiteľka Ing. Zuzana Majerčáková sprostredkúva fyzikálne javy praktickou, zaujímavou formou. Nejde vždy len o teóriu, vzorce či náčrty… Kedykoľvek nám pri riešení problémov či príkladov prudko bije srdce. Prečo? No predsa od súťaživosti. Pani učiteľka nám zadá príklad či riešenie problému ako výzvu a mnohí z nás sa naň radi vrhnú. Keď ho vyriešime ako prví, vysvetlíme spôsob riešenia a odmena nás v podobe známky (hádajte, akej) neminie. Takýmto spôsobom a s napätím Webex zbehne veľmi rýchlo, no a my sa tak dokonca i niečo nové naučíme.

Často nám hodina fyziky pomôže zabudnúť na realitu dnešných zvláštnych dní. Ako povedal Albert Einstein: „O budúcnosti nikdy nepremýšľam, čoskoro predsa príde sama.“ Preto sa my, tretiaci, naďalej učíme aj doma, aby sme sa čoskoro v blízkej budúcnosti zase všetci spolu stretli osobne aj s našimi učiteľmi v našej III. A triede.

— autorkou textu je Diana Kleinová, III. A